MIES stopt ermee

Het bestuur van de Stichting MIES heeft besloten om de stichting wegens gebrek aan activiteiten op te heffen per 1 mei 2019. Het bestuur treedt op als vereffenaar. Eenieder die meent dat hij of zij nog een vordering heeft op de Stichting MIES wordt verzocht zich, per email, voor 1 juli 2019 te melden bij de penningmeester, Jan Willem Wennekes.

Deze website zal, met dank aan Robin Hood, nog enige tijd in de lucht blijven, maar niet meer worden bijgewerkt.

Namens het bestuur,
Ronald Mulder
secretaris