Wat we doen

Wat doet MIES?

MIES wil experimenteren met nieuwe, veelbelovende concepten in economie en samenleving. Omdat we denken dat er dingen anders kunnen en we graag helpen onderzoeken hoe dan precies. Je zou ons sociale vernieuwers kunnen noemen. Vanuit onze eigen interesse gaan we op zoek naar onderzoeksthema’s om aan te werken.

We leven in een tijd van stevige maatschappelijke uitdagingen, gepaard met veel veranderingen. Vraagstukken als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering zijn groots, belangrijk en moeilijk op te lossen. Ook zijn ze vaak niet met een simpele wetswijziging, subsidie of goede wil op te lossen. Kenmerkend is dat ze vastgeroest zitten in bepaalde patronen en denkwijzen.

Dit betekent niet dat er geen oplossingen mogelijk zijn. Misschien wel dat we soms wat radicaler moeten denken. En vooral: kritisch en creatief uitproberen en onderzoeken. Maatschappelijke experimenten doen, opgezet door burgers, ondernemers en sociale innovators. Op een slimme en vakgebied overstijgende manier kijken naar de bestaande aanpak, en samen zoeken naar echte verbeteringen. Zo kunnen we samen sociale verandering realiseren.

Hoe doen we dat?

We willen veranderingen realiseren door kennis te delen en mensen te inspireren. Door te publiceren en aandacht te geven aan onderwerpen. We organiseren gelegenheden, waar mensen elkaar op een gelijkwaardige manier kunnen spreken. Geen discussie of debat, maar een gesprek waarin we samen de mogelijkheden onderzoeken. Wie gelijkgestemd is, kan beter samenwerken en succes bereiken.

We willen de juiste mensen verbinden. Zorgen dat medestanders elkaar ontmoeten, of het nu beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers of ervaren professionals zijn. En door de juiste mensen bij elkaar te brengen, kunnen we ze activeren, zorgen dat er iets van de grond komt.

Daarnaast gaan we op zoek naar middelen, maatschappelijk en politiek draagvlak. Waar nodig ondersteunden we andere initiatieven en begeleiden we projecten. We hebben een multidisciplinaire achtergrond, zijn ondernemend en kunnen buiten de gebaande paden denken en doen.

Wat we niet doen is met een compleet uitgewerkt plan komen vanachter de tekentafel, en dat erdoor drukken. Denken of zeggen wat wij al weten hoe het zit. Uitgaan van bestaande modellen of vooroordelen. We willen in de plaats daarvan in de praktijk onderzoeken wat werkt, en vervolgens op dat succes verder bouwen.

7 gedachten aan “Wat we doen”

 1. ruilen is het probleem, delen is de oplossing
  ik bouw aan search & share om deze oplossing te operationaliseren
  search & share is de nieuwe google
  zie guts4roses.org

 2. Uitnodiging

  Op woensdag 10 december Dag van de Rechten van de Mens
  presenteert sociaal makelaar Loes van Zuijlen in een tweetal
  bijeenkomsten haar burgerinitiatief
  ‘In Brabant doen we het Verantwoord Anders’
  wat een belangrijke bijdrage zal leveren aan sociale zekerheid
  in de breedste zin van het woord t.b.v. alle-tonen-burgers.

  Het is de verbindende schakel om het herstel van onze
  economische huishouding mogelijk te maken op sociaal,
  ecologisch en financieel gebied én de meest gunstige bedding
  voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

  De gastvrouw laat u zien wat er zoal mogelijk is in Tilburg
  en hoe ‘het concept’ model kan staan voor andere steden.
  Ook brengt zij u op de hoogte van haar stappen, die in 2015
  moeten leiden tot de formatie van de werkgroepen BurgerRaad,
  Ruilhandel met Waardering voor Vrijwillige Inzet, Lokale
  en Regionale Voedselvoorziening, Lokale en Regionale Handel
  en Munt / Tilburg en de werkgroep Onvoorwaardelijk
  Basisinkomen Brabant.

  ‘In Brabant doen we het Verantwoord Anders’

  Tijd: 9.30 (Inloop) 10.00 – 12.00 uur
  van 12.00 – 13.00 uur Napraten onder het genot van
  ‘n eenvoudige lunch die verzorgd wordt door de afdeling
  Artisjok van de Stichting Met Hart en Ziel

  Locatie: Het Participatiehuis BUS Lange Schijfstraat 109 Tilburg

  De toegang is gratis.

  ‘Nut en noodzaak voor een BurgerRaad Tilburg’
  ( een van de deelprojecten)

  Tijd: 20.00 (Inloop) 20.30 – 23.00 uur

  Locatie: Halte Kunstmaan Stedekestraat 72 Tilburg (dus niet
  in het Ronde Tafelhuis zoals eerder is aangekondigd)

  De toegang is gratis. Behoudens koffie en thee
  zijn alle consumpties voor eigen rekening

  Meer informatie vindt u op: http://www.verantwoordanders.nl

 3. Ik bekijk de uitzending op tegenlicht. Het probleem is niet alleen dat er geen banen genoeg zijn. Het probleem is 1.dat 90 o/o van de kosten in levensonderhoud opgaan aan overbodigheden. Dat komt omdat iedereen in aparte huisjes woont en rekeningen voor gezamenlijke voorzieningen niet gedeeld kunnen worden. 2. Dat over 50 jaar bijna alle aardse hulpstoffen op zijn. Wie gaat wat nog maken voor wie? 3.De overbevolking 4. Er zonder bomen geen zuurstof meer zal zijn, ecologie dus. Conclusie: Om te leven hebben we nodig: zuurstof,water, zonlicht, voedsel, liefde. Allemaal gratis of bijna voor niets. We werken te veel. Het probleem is voornamelijk dat de mensheid te veel activiteit heeft en al haar hulpstoffen nutteloos opgebruikt in no time. We hebben niet genoeg producten en diensten nodig waarvoor een leven lang 8 uur per dag gewerkt moet worden. Het menselijk bewustzijn is de afgelopen 2000 jaar stil blijven staan, terwijl de industriële revolutie en de economische sneeuwbal door gedraaid hebben. Alleen meditatie kan de mensheid nog redden. Maar wie dat zegt wordt de mond gesnoerd (Socrates, Jezus, Mansoor, Osho, Gurdjieff) het probleem is de koendabuffer. Mvg. Max Delchambre

 4. Wil je voor de mensheid een menswaardig bestaan hebben, dan zullen we het systeem van onvoorwaardelijk basisinkomen(OBi) moeten omarmen.
  Zelfs als het betekend dat we daar regeringsbesluiten voor moeten negeren. De meeste mensen zijn nog niet overtuigd van dit systeem. We kunnen het ze niet kwalijk nemen. Het vergt nogal wat om te realiseren dat er eigenlijk geen ander alternatief bestaat. Vaak zullen mensen het OBi waarderen als zij zelf het slachtoffer van het huidige systeem zijn geworden b.v. door werkloosheid, (te) weinig inkomsten voor levensonderhoud, arbeidsongeschiktheid, enz.
  Juist om de druk van de ketel te halen om je zorgen te moeten maken over je inkomen maakt het mogelijk om je “vrijer” te manifesteren als mens.
  Zelf denk ik dat crowdfunding een van de mogelijkheden is maar, belasting heffen op automatisering en robotisering, zeker tot een goede manier leiden naar de betaalbaarheid van het onvoorwaardelijk basis inkomen(OBi).
  Ik juich alle initiatieven rondom dit onderwerp toe en wens daar zeker de mensen die er mee bezig zijn veel succes toe, niet in de laatste plaats onze regeringsleiders, die nog erg aan dit nieuwe idee moeten wennen en nog niet het inzicht hebben om dit een kans te geven.
  Met vriendelijke groeten, H. van der Heide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *