De oogst van #groxit

Afgelopen vrijdag, 20 november 2015, waren een man of dertig afgekomen op ons gedachtenexperiment #groxit: wat zouden we in Groningen anders doen als we zelfstandig waren, en niet meer gebonden aan nationale wet- en regelgeving? We hadden stiekem op een beetje meer belangstelling gehoopt, maar we hadden veel concurrentie in het zo langzamerhand overvolle programma van inspiratiefestival Let’s Gro. Dus dertig man, waaronder een wethouder, een fractievoorzitter, twee Amsterdammers en iemand op een trekker, dat was uiteindelijk helemaal niet slecht.

Wat heeft het opgeleverd, onze brainstorm? Drie min of meer concrete ideeën:

  • Het Ministerie van Geld stelde voor om naast de Euro een lokale munt in te voeren: de Grulden. Omdat buiten Groningen niemand die Grulden wil hebben, blijft hij vanzelf in de regio circuleren en lekt er dus geen koopkracht weg. Ook zou de Grulden ecologische en sociale waarden meer respecteren en een “economie van het genoeg” stimuleren, maar hoe dat precies werkt werd niet helemaal duidelijk.
  • Het Ministerie van Ommelanden wil de problemen van krimp en vergrijzing te lijf gaan. Daarbij zijn onorthodoxe maatregelen nodig, want mede door de aardbevingen komt het niet vanzelf goed in de Ommelanden. In de meest wanhopige dorpen zouden de leegstaande panden weggegeven moeten worden aan “dorpsversterkers” van buiten. Met als enige voorwaarde dat ze een dagdeel per week in dienst van het dorp werken. Nieuw leven in de brouwerij.
  • Het Ministerie van Leven, ten slotte, boog zich over de zorg en concludeerde dat we het wel heel erg ingewikkeld hebben gemaakt en meer oog hebben voor organisatie en kosten dan voor de zorg zelf. Het voorstel was om een tiental “zorgverkenners” aan te stellen en die het (buiten)land in te sturen op zoek naar goed functionerende, kleinschalige zorginitiatieven.

Kunnen we daar wat mee? Dat weten we nog niet. Onze belofte is dat we met deze ideeën aan de slag gaan als we ze om kunnen zetten in een concreet experiment, als er mensen en middelen zijn om dit experiment ook uit te voeren en als we werkelijk waarde kunnen toevoegen. Dus dat gaan we nu onderzoeken.

En o ja, we hadden natuurlijk een keynote speaker:

Eén gedachte over “De oogst van #groxit”

  1. De economie van genoeg is ook nog wat subjectief. Waar wil je genoeg van hebben? Belangrijk is dat we eigenlijk eerst eens gaan na denken over wat geld is en wat geld doet in de maatschappij. Maar ook dat geld een sociaal construct is. Dingen die mis gaan met geld: en dat er zijn best veel; ongelijkheid, machtspositie, niet duurzame karakter door rente, anonimiteit van sociale interacties etc. zijn ook weer op te lossen. Met name door andere waarden te geven aan geld. Binnen een lokale munt kunnen communities dat zelf doen op basis van gemeenschappelijke afspraken en doelen.

    Maar dan moeten we dus wel echt het begrip geld eens bespreekbaar maken en niet zien als iets dat er ‘gewoon’ is.

    Op de site grulden.gr kun je er al iets meer over lezen.

    https://grulden.gr/wat-is-de-grulden/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *