28 januari: Lezing basisinkomen door Prof. Guy Standing

Het basisinkomen staat weer volop in de aandacht. Na GroenLinks en D66, heeft nu ook de PvdA de wens uitgesproken om te experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Wat weinig mensen weten, is dat er in meerdere landen, onder andere in India en Namibië, al soortgelijke experimenten zijn uitgevoerd.

De Engelse Professor Standing is wereldwijd erkend als expert op het gebied van basisinkomen en adviseerde de Indiase regering bij het opzetten en uitvoeren van de experimenten. Hij geeft woensdagavond 28 januari in Groningen een openbare lezing over zijn ervaringen en bevindingen. Hij zal hierbij ook ingaan op de wenselijkheid en de mogelijkheid om in Europa, bijvoorbeeld in Groningen, dergelijke experimenten op te zetten.

“Why Europe’s Precariat needs a Basic Income”

Prof. Guy Standing, University of London

Guy Standing is hoogleraar ontwikkelingsstudies en voormalig topambtenaar bij de ILO, de International Labour Organization. In zijn laatste boeken beschrijft hij de opkomst van het precariaat, de onderklasse van mensen die van baantje naar klusje gaan, niet of nauwelijks beschermd worden door ons sociale zekerheidsstelsel en, belangrijker nog, vaak niet de mogelijkheid hebben hun werkelijke potentie te verwezenlijken. Zoals de nieuwe klasse van burgers in de Middeleeuwen burgerrechten afdwong, en de nieuwe arbeidersklasse in de vorige eeuw sociale wetten afdwong, zo zal het precariaat de komende decennia een basisinkomen afdwingen, zo verwacht Standing.

Wat Standing bijzonder maakt, is dat hij zeker geen studeerkamergeleerde is. Hij is een van de oprichters van het Basic Income Earth Network en hij gaf leiding aan experimenten met vormen van een basisinkomen in onder andere India. Behalve over de noodzaak van een basisinkomen kan hij dus ook vertellen over hoe het in de praktijk werkt, en vertellen over de (on)verwachte gedragseffecten in eerder onderzoek.

Lezing en mogelijkheid tot het stellen van vragen. Voertaal Engels.

Georganiseerd door MIES, in samenwerking met VPRO Tegenlicht en de Vereniging Basisinkomen.

Datum: Woensdag 28 januari
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen
Tijd: Aanvang 20.00, zaal open 19.30
Toegang: Vrijwillige bijdrage, maximaal 200 personen

Bekijk hier een eerdere speech van Guy Standing bij het United Nations Research Institute for Social Development